Tilmelding

Ved tilmelding til Frokost på hjul frokostordning forpligter virksomheden sig til at aftage menuen alle hverdage mandag-fredag.

Undtagelser

Der er ingen frokostordning på alle helligdage samt dagene mellem jul og nytår.

Frokost på hjul vil mindst 4 uger før informere, hvis der er andre dage, der ikke leveres frokost.

Antal kuverter

Ved tilmelding forpligter virksomheden sig til minimum 8 kuverter.

Ændringer

Alle ændringer i antal kuverter, skal meldes ind dagen før levering og inden kl. 12:00. Kontakt kun via mail på adressen: info@frokostpaahjul.dk

Kundeinformation

Det er dit ansvar som kunde at dine angivne oplysninger er korrekte og ajourførte. Kontakt os venligst, hvis virksomheden skifter adresse eller ved andre ændringer.

Levering

Frokost på Hjul leverer frokosten på virksomhedsadressen mellem kl. 11:00-12:00 efter aftale.

Udbringning til områder pålægges transportgebyr, der aftales ved tilmelding til vores frokostordning.

Service

Vi anretter maden på serveringsfade, i skåle.
Virksomheden sørger selv for serveringsbetik med mere.

Alt service afleveres i rengjort tilstand, når vi udbringer næstfølgende dags menu.
Det vil sige at mandagens service afleveres tirsdag og så fremdeles.

Betalingsbetingelser

Frokost på Hjul sender regning til virksomheden per mail den 1. i hver måneden.

Betalingsform

Netto kontant 8 dage.

Priser

Alle priser på varer til erhvervskunder er angivet i danske kroner og er eksklusive 25 % moms.

Opsigelse og ændring af aftalen

Aftalen opsiges skriftligt med minimum 1 måneds varsel.
I tilfælde af at virksomheden har behov for at ændre kuvertantal, aftales dette med os minimum 1 uge før ændringens ikrafttrædelse.

Fortrydelsesret

Ved køb hos Frokost på hjul er der ingen fortrydelsesret eller returret, da købet omfatter fødevarer.

Privatlivspolitik

Dette kan læses her

Frokost på hjul tager forbehold for eventuelle tryk- og stavefejl.

Skriv til os

20 60 53 93